“Myśl, jak wszystko zrobić lepiej
i poprawiaj sam siebie”

Elon Musk

Dział Aparatury Badawczo-Dydaktycznej

Nasze realizacje

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nieustannie rozbudowuje posiadany park aparaturowy i tworzy kolejne wysokospecjalistyczne centra badawcze

Strategiczne ośrodki naukowo-badawcze SUM

Potencjał badawczy Uczelni odzwierciedlają utworzone laboratoria i centra badawcze posadowione na Wydziale Lekarskim w Zabrzu oraz na Wydziale Lekarskim w Katowicach

“…Niemożliwa jest jakakolwiek prawdziwość pozostająca poza obszarem naukowej postawy i naukowego myślenia…”

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański JM Rektor SUM

“…Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia ludzkie życie i zmniejsza cierpienie…”

Maria Salomea Skłodowska-Curie

Zapraszamy do kontaktu

Dział Aparatury Badawczo-Dydaktycznej
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
tel.: 32 208 35 15
e-mail: aparatura@sum.edu.pl